ŁĘCZYCA - ul. Zamkowa 1   GPS: 52.058924°  19.203758°

Zamek królewski w Łęczycy wzniesiono na polecenie Kazimierza Wielkiego w XIV wieku. W roku 1406 został on spalony przez krzyżaków, lecz po niedługim czasie  odbudowany, gdyż już w roku 1409 zjawił się tu sam Władysław Jagiełło. W drugiej połowie XV wieku w zamku wybuchł olbrzymi pożar, który zrujnował całą budowlę. Odbudowy w latach 1563/1565, podjął się starosta łęczycki, Jan Lutomirski. Kolejne klęski dotknęły warownię podczas potopu szwedzkiego i  wojny północnej , kiedy zamek uległ całkowitej dewastacji. W XVIII/XIX wieku władze pruskie próbowały bezskutecznie zabezpieczyć ruiny, ale doszło do dalszej rozbiórki i  zawalenia się wieży bramnej. 

Galeria - 2013