DOMIECHOWICE - powiat bełchatowski   GPS: 51.381333°  19.340980°

Dwór w Domiechowicach wzniesiony został  prawdopodobnie w 1880 roku, chociaż niektóre źródła podają, że było to później. W roku 1901 dobra te zostały odkupione od Wilhelma Krebsa przez Stanisława Pięniążka, który w latach 1921/1922 przebudował obiekt.

Galeria - 2014