KALEŃ - powiat rawski

Fundatorem pałacu był Seweryn Jański, kasjer Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. W 1839 roku nabył on na licytacji dobra kaleńskie od spadkobierców Michała Chełkowskiego i rozpoczął budowę rezydencji. Majątek w rękach rodziny Jańskich pozostawał do 1889 roku, a później często zmieniał właścicieli. 

Galeria - 2013