LISOWICE - powiat wschodni

Pałac w Lisowicach został wzniesiony na przełomie XVIII/XIX wieku w stylu klasycystycznym. W 1894 roku majątek kupili Silbersteinowie i na ich zlecenie przebudowano pałac według projektu Adolfa Zeligsona.

Galeria - 2015