MALINA - powiat kutnowski   GPS: 52.237282°  19.397970°

Pierwszy dwór w Malinie powstał na przełomie XVIII/XIX wieku z inicjatywy Marcina Czajkowskiego. Kolejni właściciele zadłużyli majątek na tyle, że w 1861 roku został on wystawiony na licytacji. Złoty wiek dla Maliny zaczyna się  w 1883 roku kiedy dobra  kupił Naftal Majzner, właściciel kilku cukrowni. Dokonał on gruntownej przebudowy dworu stawiając w jego miejscu piętrowy pałac w stylu renesansu francuskiego. Ostatnimi przedwojennymi właścicielami majątku była rodzina Skotnickich herbu Rola.

Galeria - 2014