NIEBORÓW - powiat łowicki   GPS: 52.066560°  20.070220°

Dobra nieborowskie stanowiły własność rodu Nieborowskich herbu Prawda, dla których na początku XVI wieku wzniesiono dwór. W 1694 roku kardynał Michał Stefan Radziejowski odkupił ziemie wraz z dworem, na którego zrębach wzniósł barokowy pałac. Spadkobiercy kardynała sprzedali pałac i do roku 1774 wielokrotnie zmieniał on właścicieli. Kiedy majątek zakupił książę Michał Hieronim Radziwiłł, zatrudnił  architekta Szymona Bogumiła Zuga, pod którego kierownictwem został przebudowany pałac i założony regularny ogród francuski. Po śmierci Michała Hieronima Radziwiłła w 1831 roku, dobra nieborowskie podupadły, a pałac uległ zaniedbaniu. Spadkobiercy przez długie lata prowadzili spór o ogromną sukcesję po zmarłym. Dobrymi gospodarzami obiektu okazali się: Michał Piotr Radziwiłł, który przeprowadził kapitalny remont pałacu, odkupił Arkadię i założył manufakturę majoliki oraz Janusz Radziwiłł, który w okresie międzywojennym przebudował wnętrza pałacu i dobudował drugie piętro.

Galeria - 2009