PIOTRKÓW TRYBUNALSKI - pl. Zamkowy 4   GPS: 51.409036°  19.700839°

Już w XIII wieku istniał tu gród, który w 1347 roku został rozbudowany na polecenie Kazimierza Wielkiego. Z biegiem lat budowla okazała się niewystarczająca dla potrzeb dworu królewskiego i w latach 1512/1519 Zygmunt Stary zlecił  wzniesienie nowej rezydencji. W XVI wieku zamek nadal był miejscem licznych wydarzeń o randze państwowej. Odbywały się tu często sejmiki i synody, jednak już na początku XVII wieku, budowla straciła swój prestiż i zaczęła popadać w ruinę. Podczas potopu szwedzkiego najeźdźcy pogłębili zniszczenia i spalili wieżę. Odbudowy zamku podjął się w latach 1668/1671 Michał Warszycki, ograniczył  się jednak tylko  do rekonstrukcji wieży i przebudowy pomieszczeń użytkowych. Dwieście lat później gubernator piotrkowski polecił przebudowę wieży na garnizonową cerkiew. 

Galeria - 2014