RAWA MAZOWIECKA - ul. Zamkowa 3   GPS: 51.768061°  20.253532°

Zamek wzniósł w drugiej połowie XIV wieku, najprawdopodobniej  książę Siemowit III,  jako rezydencję książąt mazowieckich. W 1507 roku wielki pożar strawił miasto i zamek i od tego czasu przez następne dwadzieścia lat trwała odbudowa warowni. Zniszczony przez Szwedów w 1655 i 1702 roku, zamek nigdy nie został już w pełni odbudowany. Co prawda w 1776 roku, zobligowany uchwałą sejmową starosta Feliks Lanckoroński przeprowadził restaurację zamku, ale musiała być ona pozorna bo osiemnaście lat później obiekt został opuszczony, a następnie rozebrany z polecenia zaborcy pruskiego.

Galeria - 2014