SKIERNIEWICE - ul. Prymasowska 6   GPS:  51.961332°  20.141693°

Pałac prymasowski wzniesiono w latach 1609/1619  z inicjatywy arcybiskupa Wojciecha Baranowskiego. W XVIII wieku obiekt został rozbudowany w stylu klasycystycznym dając początek istniejącej do dziś osadzie pałacowej. Po spaleniu przez Szwedów zamku w Łowiczu, prymasi przenieśli się do Skierniewic. Pod nieobecność króla i w czasie bezkrólewia tutaj sprawowali najwyższą władzę w kraju. Ostatnim arcybiskupem, rezydującym w pałacu, był Ignacy Krasicki. W 1820 roku car Aleksander I podarował włości swojemu bratu, Wielkiemu Księciu Konstantemu. W 1884 roku w pałacu odbył się zjazd „Trzech Czarnych Orłów”, czyli władców państw zaborczych, cesarzy: Aleksandra III, Wilhelma I i Franciszka Józefa I.

Galeria - 2013