TOMASZÓW MAZOWIECKI - ul. Konstytucji 3 Maja

Pałac wybudowany około 1900 roku dla Eleonory i Aleksandra Landsbergów. Spadkobierców fortuny po Hilarym Landsbergu, założycielu tutejszej fabryki sukna. W okresie międzywojennym pałac był siedzibą  kierownictwa fabryki i  mieszkaniem dyrekcji zakładu.

Galeria - 2014