WIELUŃ - pl. Kazimierza Wielkiego 2   GPS: 51.219327°  18.571906°

W miejscu gdzie Fryderyk August Goleński w 1843 roku wystawił klasycystyczny pałac, niegdyś wznosił się czternastowieczny zamek zbudowany na polecenie Kazimierza Wielkiego. Po śmierci fundatora zamku nastąpił znaczny rozwój miasta. Wtedy to król Polski, Ludwik Węgierski oddał ziemię wieluńską w lenno Władysławowi Opolczykowi. Książę rozbudował zamek, który stał się jedną z jego najlepiej umocnionych warowni. Wzniósł też wolno stojącą cylindryczną wieżę. Po pożarze w 1791 roku zamek został rozebrany przez władze pruskie. W fundamentach obecnego budynku są pozostałości murów zamkowych.  

Galeria - 2014