WOLA RACIBOROWSKA - powiat kutnowski   GPS: 52.293241°  19.359652°

Dwór zbudowany został w drugiej połowie XIX wieku. Źródła nie podają kto był inicjatorem budowy, wiadomo jedynie, że dobra strzeleckie do których należała Wola Raciborowska były w połowie XIX wieku w rękach niemieckiej rodziny von Treskov. 

Galeria - 2014