WOLA RACIBOROWSKA - powiat kutnowski

Dwór zbudowany został w drugiej połowie XIX wieku. Źródła nie podają kto był inicjatorem budowy, wiadomo jedynie, że dobra strzeleckie do których należała Wola Raciborowska były w połowie XIX wieku w rękach niemieckiej rodziny von Treskov. 

Galeria - 2014