BĘDZIN - ul. Zamkowa 1   GPS: 50.327251°  19.129188°

Drewniany gród istniał tu już w XI wieku i został spalony przez Tatarów a na jego miejscu za czasów Kazimierza Wielkiego postawiono murowaną warownię. Według legendy Kazimierz Wielki przybywając w to miejsce powiedział: "tu będziem odpoczywali", stąd ma się wywodzić nazwa miasta Będzin. W średniowieczu bastion był bardzo ważnym ogniwem linii obronnej na granicy z Czechami. Wysunięty przed linię "Orlich Gniazd" przyjmował pierwsze ataki zapuszczających się w te strony z wyprawami wojennymi książąt śląskich. Później zamek stopniowo podupadł i dopiero w 1834 roku podjęto próby przywrócenia mu dawnej świetności. Zniszczony podczas II wojny światowej został wyremontowany.  

Galeria - 2015