CHAŁUPKI - powiat raciborski   GPS: 49.920821°  18.323671°

Pierwsze wzmianki o grodzie w Boguminie jak wówczas nazywano Chałupki sięgają XIII wieku. Graniczny zamek strzegący brodu na Odrze należał do książąt raciborskich, a w 1523 roku odkupił go margrabia Jerzy Hohenzollern, który w obawie przed tureckim najazdem zabrał się za przebudowę warowni. Sto lat później Habsburgowie oddali tutejsze dobra w zastaw rodzinie Henkel von Donnersmarck, która z czasem stała się właścicielem zamku. Około roku 1682, Eliasz Andrzej Donnersmarck przebudował stary bastion na barokowy pałac, zachowując wcześniejsze relikty. Od 1803 roku, pałac był w rękach rodu Lichnowskich, a w roku 1846 zakupił go znany żydowski bankier Salomon von Rotschild. Rodzina Rotschildów była w posiadaniu obiektu do roku 1936 i dokonała kilku niewielkich przebudów. Po dojściu Hitlera do władzy, pałac został skonfiskowany i przekazany baronowej von Rotkirchen-Pancken, wdowie po niemieckim generale.

Galeria - 2019