LUBLINIEC - ul. Grunwaldzka 48   GPS: 50.666203°  18.678552°

Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z roku 1397, kiedy tutejsze ziemie były w posiadaniu książąt opolsko-raciborskich. Po śmierci ostatniego z nich Jana Dobrego, Lubliniec znalazł się w rękach Habsburgów, a następnie Kochcickich.  W 1645 roku, Kochciccy za wspieranie protestantyzmu utracili majątek a panem na zamku został Andrzej Cellary. Przez kolejne sto lat właściciele majątku bardzo często się zmieniali i nie przebywali w nim na stałe. Dopiero w 1784 roku dobra nabył Franciszek Grotowski, który odnowił budowlę w stylu klasycystycznym, a ponieważ nie doczekał się męskiego potomka, to w testamencie zapisał swój majątek na rzecz sierocińca. Władze pruskie zlekceważyły ten dokument i sprzedały zamek. Należał on między innymi do: Gaszynów, Ziemięckich i Kielmanów a od 1849 roku zlokalizowano tu siedzibę Sądu Powiatowego. 

Galeria - 2014