MORSKO - powiat zawierciański   GPS: 50.550624°  19.520682°

Początki "Zamku Bąkowiec” nie mają udokumentowanej historii. W zapiskach z tego okresu nie wspomina się czy w Morsku istniał zamek jednak przez analogię można przyjąć, że w czasach Kazimierza Wielkiego wzniesiono strażnicę w ramach umocnienia pogranicza. Możliwe jest również że zamek zbudował książę Władysław Opolczyk, który pod koniec XIV wieku przez krótki czas był panem tych okolic. Trudno też ustalić przebieg rozbudowy wartowni, bo w jego posiadaniu było około dwudziestu właścicieli. Od XVII wieku zamek był już w ruinie i dopiero w 1927 roku wzgórze kupił inżynier architekt Witold Danielewicz Czeczott, który wybudował około 1933 roku, budynek mieszkalny, przylegający do ruin.

Galeria - 2011