PILICA - powiat zawierciański   GPS: 50.468227°  19.647753°

Pierwotnie w tym miejscu znajdowała się obronna siedziba rodu Toporczyków, a budowę późniejszego obwarowania rozpoczął Stanisław Warszycki. Kiedy w 1636 roku Helena Wiśnowiecka wniosła w posagu dobra pileckie jej mąż wspomniany Stanisław zabrał się za rozbudowę pałacu, a wokół niego w 1651 roku wzniósł potężne fortyfikacje. Sześć murowanych bastionów z kazamatami połączonych murami kurtynowymi otoczonymi fosą o szerokości 20 metrów, miało stanowić twierdzę nie do zdobycia. Pomimo zabezpieczeń wojska szwedzkie zdobyły Pilicę w 1655 i w 1705 roku. Kolejni właściciele posiadłości koncentrowali się bardziej na dbaniu o pałac niż jego otoczenie. Nieremontowane mury zaczęły popadać w ruinę.

Galeria - 2011