PSZCZYNA - ul. Brama Wybrańców 1   GPS: 49.978236°  18.940428°

Z inicjatywy Heleny, córki księcia litewskiego Korybuta Dymitra na początku XV wieku wybudowano pierwszą gotycką budowlę. Od połowy XVI wieku, przez  dwa kolejne stulecia zamek był w rękach śląskiego rodu Promnitzów. Przebudowany w drugiej połowie XVI wieku i na początku XVIII wieku nabrał charakteru barokowego pałacu. W latach 1765/1846 właścicielami majątku byli książęta Anhalt-Cöthen-Pless, a po nich zamek stał się własnością Hochbergów z Książa. Najdłużej tutaj panujący, książę Hans Heinrich XI dokonał znacznej rozbudowy zamku w stylu nawiązującym do siedemnastowiecznej architektury francuskiej. Pozytywnie w historii Polski zapisał się ostatni właściciel dóbr, Hans Heinrich XVII, który przyjął obywatelstwo polskie i walczył w polskich siłach zbrojnych na Zachodzie.

Galeria - 2012 i 2016