RACIBÓRZ - ul. Zamkowa 2   GPS: 50.095965°  18.220510°

Zamek książąt raciborskich zbudowany został pod koniec XIII wieku w miejscu wcześniejszego grodu piastowskiego. W latach 1337/1486 był we władaniu książąt czeskich, następnie księcia opolskiego Jana Dobrego. W XV wieku umocniony murami z basztami. Od 1532 roku znalazł się w rękach możnowładców niemieckich, którzy przebudowali go na rezydencję magnacką w stylu renesansowym. Zamek spłonął w 1858 roku i został odbudowany bez odtworzenia wcześniejszego wyglądu, zachowała się jedynie gotycka kaplica z XIII wieku .

Galeria - 2015