TARNOWICE STARE - powiat tarnogórski   GPS: 50.440450°  18.812168°

Fundatorem zamku był przypuszczalnie rycerski ród Włodków albo Piotr Wrochem będący właścicielem majątku w 1525 roku. Zamek był w następnych wiekach wielokrotnie przebudowywany przez często zmieniających się właścicieli. W 1820 roku zamek wraz z okolicznymi dobrami zakupił hrabia Karol Łazarz Henckel von Donnersmarck ze Świerklańca. Jego spadkobiercami byli syn Guido i wnuk Kraft, jednak żaden z nich nie zamieszkał na stałe w zamku.

Galeria - 2015