TWORKÓW - powiat raciborski   GPS: 50.011800°  18.236473°

W połowie XIV wieku, wieś leżąca nad rzeką Psiną, była w posiadaniu rodziny Tworkowskich, fundatorów gotyckiego zamku. Już w roku 1557, nowy właściciel Kasper Krzysztof Wyskota z Wodnik rozpoczął przebudowę warowni, ale z powodu kłopotów finansowych musiał ją sprzedać. Dzieło dokończył dopiero Hnyk Petrowicz Charwat von Wiece z Miedoni. Kolejna wielka przebudowa miała miejsce na przełomie XIX/XX wieku, za sprawą hrabiego von Saurma-Jeltsch, który z mrocznego zamczyska postanowił uczynić modny pałac nawiązujący do stylu neorenesansowego. Znany wówczas architekt Constantin Heydenreich, zaprojektował rezydencję z licznymi wieżyczkami, wykuszami i facjatkami. Wtedy też powstała czworoboczna neogotycka wieża w skrzydle wschodnim, a dziedziniec otoczono arkadami. W nocy z 8 na 9 stycznia 1931 roku wybuchł wielki pożar, który zniszczył budowlę.  Pałac nie został odbudowany, a dodatkowo jego mury ucierpiały pod koniec II wojny światowej. 

Galeria 2019