GÓRKI KLIMONTOWSKIE - powiat sandomierski   GPS: 50.665217°  21.423307°

Pałac wybudował Jan Zbigniew Ossoliński około 1620 roku w miejscu gdzie prawdopodobnie stał dwór kasztelana krakowskiego Klemensa. Po Ossolińskich majątek przeszedł w ręce Kalinowskich, potem Morsztynów i Sanguszków. Od 1760 roku przez ponad wiek posiadłość była we władaniu Ledóchowskich i to właśnie im przypisuje się rozbudowę pałacu. Julian Ledóchowski zaplanowanych prac nie dokończył, ponieważ zmarł przedwcześnie w 1859 roku w Dreźnie. Jego dzieło kontynuowała rodzina Karskich, dzięki której pałac nabrał eklektycznego charakteru o bogatej szacie barokowo-rokokowej.

Galeria - 2019