JACENTÓW - powiat opatowski   GPS: 50.863678°  21.370146°

Budowę pałacu rozpoczęto w 1923 roku, ale trwała ona kilka lat i dopiero zimą w 1930 roku sprowadzili się do niego pierwsi mieszkańcy. Byli nimi, Aleksander Teodor Olszowski z żoną Zofią Wandą Targowską, którzy wykupili dzierżawiony majątek w Jacentowie od Druckich-Lubeckich w 1907 roku. Jeszcze przed wybudowaniem pałacu cały teren ogrodzono murem kamiennym i posadzono równolegle do szosy szpaler drzew jesionu złocistego i kasztanów.

Galeria - 2019