KUROZWĘKI - powiat staszowski   GPS: 50.597204°  21.100334°

Początki budowli w Kurozwękach sięgają drugiej połowy XIV wieku, kiedy to Dobiesław z Chodowa zbudował strażnicę na brzegu rzeki Czarnej. Przez kolejne stulecia rodziny Kurozwęckich, Lanckorońskich, Sołtyków i Popielów wielokrotnie rozbudowywały i przebudowywały rezydencję aż do uzyskania formy zbliżonej do dzisiejszej. Wśród licznych zmian, przebudowa późnobarokowa miała największe znaczenie, gdyż ostatecznie przekształciła obiekt w reprezentacyjny pałac. W jego otoczeniu wzniesiono dwa pawilony pełniące funcie herbaciarni i oranżerii a dotychczasowa fosa została ozdobiona fontannami. W 1944 roku, ostatni prywatny właściciel Kurozwęk, Stanisław Popiel został pozbawiony majątku i zmuszony do emigracji.

Galeria - 2019