ŚWIECIE - powiat lubański

Zamek zbudowano prawdopodobnie w XIV wieku na polecenia księcia świdnicko-jaworskiego Bernarda w celu ochrony szlaku biegnącego z Łużyc do Jeleniej Góry. Utracił on swoje znaczenie militarne po włączeniu Śląska do Czech. Wielokrotnie odbudowywany po kolejnych pożarach, w 1827 roku  ponownie spłonął i od tego czasu pozostawał już w stanie trwałej ruiny, choć w XX wieku część pomieszczeń była wykorzystana na gospodę.

Galeria - 2016 i 2017