ŻMIGRÓD - powiat trzebnicki   GPS: 51.482345°  16.916604°

Nowi właściciele majątku rodzina von Hatzfeldt w latach osiemdziesiątych XVII wieku zburzyła wcześniejsze fortyfikacje i wzniosła w latach 1706/1708 barokowy pałac. Kolejny okres rozbudowy przypadł na lata 1762/1765, kiedy to na polecenie Franza Adriana von Hatzfeldt do barokowego pałacu przyłączono 96 metrowe skrzydło boczne. W środkowej jego części znajdowała się biała sala z wielką kopułą. Lata 1874/1875 przyniosły kolejny okres rozbudowy żmigrodzkiego pałacu. Wówczas w tylnej części barokowego pałacu Hacknera dobudowano rząd pokoi i zgodnie z duchem epoki fasadzie nadano wystrój neorenesansowy. Okazała rezydencja została spalona w styczniu 1945 roku przez armię radziecką. Zniszczone skrzydło południowe zostało rozebrane.

Galeria - 2014