BOLKÓW - powiat jaworski   GPS: 50.921882°  16.097906°

„Zamek Bolków”  według legendy stał na wzgórzu  już w IX wieku i miał zostać wzniesiony przez pogańskiego księcia Bolecka. Jednak pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z 1277 roku i jako fundatora wskazuje księcia legnickiego Bolesława II Rogatkę zwanego Łysym. Późniejszą rozbudowę  przypisuje się jego synowi Bolkowi I Surowemu, księciu świdnicko-jaworskiemu. W latach 1301/1368 za panowania księcia świdnickiego Bernarda i jego syna Bolka II Małego zamek został powiększony i według historyków przez około sto lat pełnił funkcję skarbca. Kolejna znacząca przebudowa i remont zamku miała miejsce w latach 1703/1715 za sprawą cystersów z Krzeszowa. Edyktem z października 1810 roku zamek przeszedł na własność Skarbu Państwa Pruskiego i od tego czasu pozostał niezamieszkany, stopniowo popadając w ruinę . 

Galeria - 2009