BYSTRZYCA DOLNA - powiat świdnicki   GPS: 50.806343°  16.472052°

Najprawdopodobniej już w XVI wieku w tym miejscu funkcjonował nawodny zamek, który z czasem utracił cechy obronne i został zaadoptowany na leśniczówkę. W latach 1886/1870 ówczesny właściciel majątku, baron Erdmann von Reitzenstein przebudował dawny zamek na pałac. Rozbudowa pałacu o skrzydło wschodnie i nadanie budowli cech neomanierystycznych nastąpiło w latach trzydziestych ubiegłego stulecia za sprawą Friedrich Erdmann von Reitzenstein.

Galeria - 2019