DOBROSZYCE - powiat oleśnicki   GPS: 51.267186°  17.337523°

Renesansowy dwór, lub jak podają inne źródła zamek, wzniesiony został w latach 1589/1601 dla Andreasa von Hengela. Jego spadkobierca książę oleśnicki Juliusz Zygmunt Wirtemberski w 1676 roku, przeobraził warownię na reprezentacyjną rezydencję. Obecny wygląd obiekt zawdzięcza wielkiej przebudowie z roku 1853, kiedy to została rozebrana barokowa ściana szczytowa. O pierwotnej świetności zamku przypominają jedynie oryginalne renesansowe obramienia okien, późnorenesansowy kamienny portal oraz barokowy portal u wejścia do północnego skrzydła.

Galeria - 2014