GOSZCZ - powiat oleśnicki   GPS: 51.395786°  17.481563°

Na miejscu zamku hrabiego von Dohna, datowanego na 1689 rok, w latach 1730/1740, został wybudowany pałac dla Henryka Leopolda von Reichenabacha. W 1749 roku, kiedy kończono już budowę oranżerii w pałacu wybuchł ogromny pożar, który zniszczył powstałe dzieło. W latach 1749/1755 postawiono nowy pałac według projektu śląskiego architekta epoki baroku, Karla Martina Frantza. Całość zespołu dworsko-pałacowego zgrupowano wkoło prostokątnego dziedzińca, którego oś główną stanowił budynek pałacu.

Galeria - 2016