IWINY - powiat bolesławiecki   GPS: 51.218860°  15.714376°

Późnobarokowy pałac w Iwinach został zbudowany przez rodzinę von Zimmermann w 1757 roku, o czym informuje łaciński heksametr z datą. Przebudowa obiektu miała miejsce w wieku XIX i na początku XX. Duże zasługi dla rozkwitu majątku przypisywane są hrabinie Klarze Jadwidze von Frankenberg z domu baronowej Matuschka.

Galeria - 2016