JAŁOWIEC - powiat lubański

Pałac został zbudowany w 1828 roku, przez Karla Christiana Lachmanna, kupca z Gryfowa Śląskiego, który na początku XX wieku dokonał ordynacji rodowej. Swój majątek ustanowił wspólną własnością córek - Marii baronowej von Zedlitz und Neukirsch z Zagórza Śląskiego i Clary hrabiny von Schweinitz und Krein z Sobieszowa.

Galeria - 2016