JELCZ - LASKOWICE - powiat oławski

Zamek prawdopodobnie Johanna von Prittwiza z 1558 roku gruntownie przebudowany w latach 1779/1799 na pałac dla barona Johanna Franza von Saurma-Jeltscha. W drugiej połowie XIX wieku dokonano kolejnej przebudowy. Prace, o których informują kartusze herbowe nad wejściem północnym, oraz na szczycie elewacji frontowej, trwały w roku 1869 i 1886.

Galeria - 2014