KROŚNICE - powiat milicki   GPS: 51.479598°  17.351519°

Dwór w Krośnicach został ufundowany około 1785 roku przez rodzinę von Reichenbach z Goszcza. W 1845 roku dwór został rozbudowany przez hrabiego Adalberta von der Recke von Volmerstein na neorenesansowy pałac. Kolejne przebudowy miały miejsce w 1864 roku i w latach 1927/1929, kiedy majątek należał do syna Adalberta - Leopolda von der Recke von Volmerstein.

Galeria - 2016