LEGNICA - pl. Zamkowy 1   GPS: 51.211218°  16.162921°

Zamek stoi w miejscu dawnego grodu warownego plemienia Trzebowian i uważany jest za jedną z najstarszych warowni na obszarze współczesnej Polski. Prawdopodobnie budowę pierwszych murowanych umocnień obronnych rozpoczął Henryk I Brodaty w XIII wieku lub jak dowodzą najnowsze badania archeologiczne jeszcze w XII wieku dokonał tego książę Bolesław Wysoki. Do połowy XVII wieku zamek był rezydencją książąt legnicko-brzeskich. Po wygaśnięciu linii piastowskiej zamek obieli namiestnicy habsburscy a od roku 1740 stał się własnością króla Prus Ferdynanda II Wielkiego. Kilkukrotnie niszczony podczas najazdów zbrojnych i w wyniku licznych pożarów był odbudowywany przez kolejnych właścicieli.

Galeria - 2017