LUBORADZ - powiat jaworski

W miejscu pałacu istniał wybudowany w XVI wieku dwór obronny, którego fundatorami byli członkowie rodziny von Bock lub von Zedlitz. W 1654 roku dobra nabył  Otto von Nostitz, który założył bibliotekę pałacową. Jego syn Christoph Wenzel powiększył zbiory o gabinet sztuki i zbrojownię. Ich potomkowie posiadali pałac do roku 1890. W tym czasie, nastąpiła gruntowna przebudowa obiektu w stylu barokowym, a w latach 1681/1682 powstała kaplica pałacowa. W roku 1878 spadkobierczyni fortuny  Ernestina von Nostitz-Rokitnitz wyszła za mąż za Engelharda Dietricha hrabiego von Wolkenstein barona von Trostburg und Neuhaus i majątek pozostał  w rękach tej rodziny aż do 1945 roku.

Galeria - 2016