MIKUŁOWA - powiat zgorzelecki

Zespól dworski Mikułowa pochodzi z XVIII wieku. Dokładna data powstania założenia nie jest znana. Jednak obecny kształt otrzymał w latach 1880/1886 podczas gruntownej przebudowy. Trudno jednoznacznie ustalić nazwisko fundatora bo majątek często zmieniał właścicieli trafiając w ręce kolejnych bogatych mieszczan zgorzeleckich.

Galeria - 2016