MILICZ - ul. Kasztelańska 1  GPS: 51.531663°  17.268705°

Nazwa Milicz według legendy oznaczała posiadłość rycerza Milika, jednak fundatorem zamku był książę oleśnicki Konrad I, który w roku 1358 odkupił  kasztelanię od biskupstwa wrocławskiego. W roku 1492 po śmierci Konrada Białego ostatniego z Piastów oleśnickich miasto przeszło pod panowanie Zygmunta Kurzbacha. Milicz był pustoszony przez zawieruchy wojenne a zamek wielokrotnie płonął. W 1797 roku ówcześni właściciele Maltzanowie przeznaczyli go na przędzalnię bawełny. Od połowy XIX wieku zamek popadał w coraz większą ruinę.

Galeria - 2016