MOKRZESZÓW - powiat świdnicki   GPS: 50.851261°  16.369655°

Właściciele majątku zmieniali się bardzo często i nie sposób ustalić kto był inicjatorem budowy pałacu. Około 1880 roku majątek przeszedł w posiadanie zakonu kawalerów maltańskich, którego pełnomocnikiem został hrabia von Praschma von Falkenberg. Wówczas planowano przeznaczyć pałac na dom opieki dla braci zakonnych, ale zamysł nie doszedł do skutku.

Galeria - 2017