MYSŁAKOWICE - powiat jeleniogórski   50.844825°  15.779656°

Pałac w Mysłakowicach wzniesiony został  w 1751 roku przez ówczesnego właściciela majątku Maximiliana Leopolda von Reibnitz. W 1816 roku stał się on własnością feldmarszałka Prus hrabiego Augusta Neidhardta von Gneisenau, który niedługo po nabyciu rezydencji przystąpił do jej rozbudowy.  W 1832 roku od potomków hrabiego, pałac kupił król pruski Fryderyk Wilhelm III i przeznaczył go na swoją letnia rezydencję.  Po śmierci króla Fryderyka Wilhelma III na tron wstąpił jego syn Fryderyk Wilhelm IV. Stał się on właścicielem pałacu po tym jak odkupił go wraz z całym majątkiem od swojej macochy Augusty von Harrach. Nowy właściciel zdecydował się na całkowitą przebudowę gmachu w stylu neogotyckim.

Galeria - 2009