PROCHOWICE - powiat legnicki   GPS: 51.275045°  16.360810°

Zamek położony na lewym brzegu Kaczawy, wzmiankowany był już w 1317 roku. Jego budowę przypisuje się Iko von Parchwitzowi, dworzaninowi księcia Bolesława Rogatki. W roku 1400 posiadłość nabył rycerz Otto Starszy Zedlitz i odtąd aż do 1554 roku Prochowice pozostawały własnością tej rodziny. W latach 1567/1568 zamek pełnił funkcję tymczasowej siedziby Henryka XI i jego dworu, a następnie  ziemie te przeszły w posiadanie książąt legnickich a sam zamek jako mało znacząca siedziba rodowa znacznie podupadł. Pomimo późniejszych prób odbudowy książęcy gmach nigdy nie odzyskał dawnej świetności. Po śmierci ostatniego Piasta śląskiego Jerzego Wilhelma w roku 1675 przeszedł na własność cesarza Leopolda Habsburga, a w roku 1741 został włączony do majątku królów pruskich z dynastii von Hohenzollernów. 

Galeria - 2015