SUŁÓW - powiat milicki

Barokowy pałac został zbudowany dla hrabiów Burghausów pod koniec XVII wieku. To tutaj żona Mikołaja von Burghausa urodziła mu czternaścioro dzieci. Przebudowany w XVIII wieku przez spadkobierców majątku rodzinę von Troschke.

Galeria - 2016