SUCHA - powiat  lubański   GPS: 51.030692°  15.303716°

„Zamek Czocha” powstał jako warownia na pograniczu śląsko-łużyckim w latach 1241/1247 z rozkazu króla czeskiego Wacława I Przemyślidy. W 1319 roku, zamek wraz z okolicznymi ziemiami został włączony do księstwa jaworskiego, ale po śmierci Bolka II Małego ponownie wrócił pod zarząd korony czeskiej. Na początku XV wieku podczas najazdu husytów gród został spustoszony i popadał w stopniową ruinę. Zakupiony w 1909 roku przez drezdeńskiego producenta cygar Ernsta Gutschowa, został przebudowany zgodnie z wyglądem zachowanym na rycinie z 1703 roku. Ostatni właściciel mieszkał w zamku do marca 1945 roku. Opuścił go, zostawiając najcenniejszą część wyposażenia. Przyjmuje się, że w czasie II wojny światowej w zamku mieściła się szkoła szyfrantów Abwehry, jednak brak na to jednoznacznych dowodów. Wśród licznych sensacyjnych informacji, najczęściej powtarzana jest ta o kradzieży dokonanej w lutym 1946 roku. Ponoć zamkowa bibliotekarka odkryła tajemny schowek z którego razem z burmistrzem Leśnej wywieźli skarby, wśród których znajdowały się między innymi, insygnia koronacyjne Romanowów, złote popiersia carów i bezcenne ikony. 

Galeria - 2009 i 2017