TOMASZÓW BOLESŁAWIECKI - powiat bolesławiecki    GPS: 51.275357°  15.679111°

Majątek w Tomaszowie długo był w posiadaniu rodu von Hocke i wielu jego spadkobierców . W 1701 roku został sprzedany cesarskiemu feldmarszałkowi baronowi Henrykowi Tobiaszowi von Hasslingen. To właśnie on na miejscu, gdzie stał „Schindel-Forwergs” zbudował pałac i urządził koło niego duży park. Prawdopodobnie w pierwszej połowie XIX wieku, kiedy to miejscowość należała do nadprezydenta prowincji śląskiej, królewskiego rzeczywistego tajnego radcy, dra Friedricha Theodora von Merckel, pałac został przebudowany do obecnej formy.

Galeria - 2016