WARTA BOLESŁAWIECKA - powiat bolesławiecki   GPS: 51.232972°  15.654078°

Dwór  w Warcie Bolesławieckiej został wybudowany dla Hansa von Zedlitz w 1540 roku. Tuż po ukończeniu budowy został sprzedany rodzinie von Glaubitz, a potem dostał się w posiadanie kolejnych właścicieli. Pierwsza przebudowa miała miejsce w  1613 roku, a kolejne, zmieniające dwór w  barokowy pałac w XVII i XVIII wieku. Dzisiejszy wygląd pałacu zawdzięczamy przebudowie z 1899 roku. Równolegle  wokół rezydencji powstał  duży park krajobrazowy, w którym miejscowy dziedzic hodował jelenie szlachetne i daniele. 

Galeria - 2016