WIELKA LIPA - powiat trzebnicki   GPS: 51.321842°  16.856439°

Neogotycki pałac wzniesiony został w roku 1899 w miejscu dawnej rezydencji szlacheckiej dla Alfreda von Waldenburga. Na cześć swojej żony Elizy Karoliny von Krohn właściciel nazwał go „Elsenburg”. Nad wejściem znajdują się herby rodzin obojga małżonków i wstęga z napisem „Ein Veste Burg ist unser Gott” czyli „Warownym grodem jest nasz Bóg” - początkowy wers hymnu Marcina Lutra.

Galeria - 2014