WIERZBNA - powiat świdnicki   GPS: 50.901984°  16.502259°

W miejscu, gdzie dziś stoi pałac, na przełomie XIV/XV wieku, przedstawiciele rodu von Rohau wybudowali wieżę obronną. W 1403 roku, wieś wraz z zabudowaniami sprzedana została opactwu cystersów krzeszowskich. Za czasów cysterskich doszło do przebudowy obiektu na okazały barokowy pałac, w którym do roku 1810 zamieszkiwał sam opat. Po sekularyzacji, dobra zakonne trafiły w ręce pruskiego ministra von der Goltz a następnie rodzin Malttzan, Goldsmied, i Waldenburg. Ci ostatni w 1895 roku przebudowali pałac i doprowadzili do niego instalację elektryczną oraz wodę. II wojnę światową zabytkowy obiekt przetrwał bez zniszczeń, ale późniejsza działalność PGR-ru doprowadziła go do ruiny.

Galeria - 2019