WOJANÓW - powiat jeleniogórski   GPS: 50.875274°  15.813780°

Pałac wzniesiony został w 1603 roku dla barona Nikolausa von Zedlitza. W czasie wojny trzydziestoletniej budynek uległ znacznemu zniszczeniu i został odbudowany przez ówczesnego właściciela Christopha von Zedlitza. Przez kolejne stulecia pałac często zmieniał właścicieli aż w roku 1835 majątek kupił król Prus Fryderyk Wilhelm III, który ofiarował go swojej córce, księżnej Luizie Niderlandzkiej. W latach 1839/1840 przeprowadzona została przebudowa pałacu na romantyczną rezydencję. Był to zapewne czas największej świetności pałacu, do którego na zaproszenie księżnej i jej małżonka księcia Fryderyka przybywali tak znamienici goście jak Fryderyk Wilhelm III, król Prus czy Mikołaj I, car Rosji. Po śmierci właścicielki posiadłość przeszła w ręce jej najmłodszej córki Marii zu Wied, która majątek odsprzedała.

Galeria - 2009