BAJERZE - powiat chełmiński

Pałac Ernsta Antala z końca XIX wieku. Prawdopodobnie zbudowany w miejscu siedziby Bajerskich, do których wieś należała od 1523 roku. 

Galeria - 2015