BRODNICA - powiat brodnicki

Zamek krzyżacki zbudowany w pierwszej połowie XIV wieku. Na pewno w 1337 roku był już ukończony, ponieważ utworzono w nim komturię krzyżacką, która przetrwała do 1454 roku. Tutejsze ziemie wraz z zamkiem wróciły pod panowanie polskie po pokoju toruńskim w 1466 roku. Najpomyślniejszy okres dla miasta miał miejsce podczas pobytu na zamku Anny Wazówny, siostry Zygmunta III Wazy, która w 1604 roku otrzymała w posiadanie starostwa golubskie i brodnickie. Wielokrotnie niszczony i odbudowywany, ostatecznie popadł w ruinę podczas wojen szwedzkich. W 1772 roku zamek znalazł się w granicach Prus. W okresie od 1785 do 1842 roku prusacy zamek stopniowo rozebrali, pozostawiając tylko ośmioboczną wieżę i resztki murów obronnych .

Galeria - 2009 i 2017